• Badania Kliniczne – Organizacja, Nadzór i Monitorowanie

  Jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień i procedur w badanich kliniczych w Polsce

  Książka ta jest adresowana w pierwszej kolejności do osób rozpoczynających pracę w charakterze monitora – specjalisty ds. badań klinicznych (CRA – Clinical Research Associate) lub pragnących w przyszłości pracować w takim zawodzie. Ponadto będzie ona z pewnością użyteczna dla badaczy współpracujących na co dzień z monitorem badania klinicznego oraz dla wszelkich innych osób zainteresowanych organizacją współczesnych badań klinicznych odpowiadających wysokim standardom.
  Ze słowa wstępnego Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  Cieszę się, ponieważ jest to bardzo wartościowa książka. Sądzę, że powinna stać się obowiązkową (ale przyjemną w czytaniu) lekturą dla wszystkich zajmujących lub interesujących się badaniami klinicznymi. Ze względu na zakres poruszanych zagadnień, sądzę, że może również być pomocną zarówno dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji jak i dla studentów medycyny pragnących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie farmakologii klinicznej. Powinna również ułatwić pracę członkom Niezależnych Komisji Etycznych.
  Ze słowa wstępnego konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej

  cena: 119 PLN
 • Nefrologia dziecięca, tom I

  Dotychczas nie opublikowano w Polsce tak obszernego opracowania z zakresu nefrologii pediatrycznej. Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  Należy mieć nadzieję, że niniejsza książka służyć będzie zarówno klinicystom – pediatrom i nefrologom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu opiekującym się dziećmi. Jako źródło wiedzy najnowszej, z powodzeniem wypełni tez lukę w zbiorze opracowań zalecanych dla pediatrów podejmujących specjalizację z dziedziny nefrologii.

  416 stron

  cena: 48 PLN
 • Nefrologia dziecięca, tom II

  Dotychczas nie opublikowano w Polsce tak obszernego opracowania z zakresu nefrologii pediatrycznej. Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  Należy mieć nadzieję, że niniejsza książka służyć będzie zarówno klinicystom – pediatrom i nefrologom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu opiekującym się dziećmi. Jako źródło wiedzy najnowszej, z powodzeniem wypełni tez lukę w zbiorze opracowań zalecanych dla pediatrów podejmujących specjalizację z dziedziny nefrologii.

  408 stron

  cena: 48 PLN
 • Nefrologia dziecięca, tom III

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  cena: 60 PLN
 • Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy

  „Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy” Heleny Jastrzębskiej i Małgorzaty Gietka-Czernel z konsultacją naukową prof. Jadwigi Słownińskej-Srzednickiej stanowi wartościową pozycję podręcznikową uzupełniającą współczesny stan wiedzy w zakresie tyreologii klinicznej. Podręcznik przeznaczony zarówno dla lekarzy specjalistów zajmujących się chorobami tarczycy, jak i studentów po raz pierwszy stykających się z tyreologią w sposób zwięzły i prosty przedstawia trudne nieraz problemy związane z etiopatogenezą, rozpoznawaniem i leczeniem chorób tarczycy (…)”

  Z przedmowy prof. dr hab. Stefana Zgliczyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

  cena: 35 PLN
 • Zawroty głowy

  Zwięzłe, nowoczesne opracowanie, obejmujące niezwykle złożoną problematykę diagnostyki i leczenia zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi. Jest omówienie schorzeń układu równowagi o różnej etiologii, w którym autorzy przedstawiają szereg diagnostycznych wskazówek, opartych na ich wieloletnim doświadczeniu i praktyce lekarskiej. Podkreślają znaczenie szczegółowych badań, konsultacji i współpracy z lekarzami innych specjalności, np. z neurologami, endokrynologami, kardiologami, okulistami czy radiologami. Przedstawiają także zasady farmakoterapii i rehabilitacji oraz orzecznictwo w stosunku do chorych z zawrotami głowy.

  Książka dla lekarzy rodzinnych i internistów, dla których w wielu przypadkach chory z zawrotami głowy to swego rodzaju crux medicorum, również dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z otorynolaryngologii, audiologii czy foniatrii oraz studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

  cena: 33 PLN

OINPHARMA

OINPHARMA jest członkiem - założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Nasza pionierska inicjatywa - Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania działa od 1995 roku.
W 1998 roku uzyskała zaświadczenie nr 110/K/98 o wpisie do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Prawo farmaceutyczne (EU, polskie, międzynarodowe)
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Kliniczna
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Regulatory Affairs
 • Prawo patentowe
 • Marketing farmaceutyczny

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych OINpharma

Copyright OINpharma 2010