• Badania Kliniczne – Organizacja, Nadzór i Monitorowanie

  Jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień i procedur w badanich kliniczych w Polsce

  Książka ta jest adresowana w pierwszej kolejności do osób rozpoczynających pracę w charakterze monitora – specjalisty ds. badań klinicznych (CRA – Clinical Research Associate) lub pragnących w przyszłości pracować w takim zawodzie. Ponadto będzie ona z pewnością użyteczna dla badaczy współpracujących na co dzień z monitorem badania klinicznego oraz dla wszelkich innych osób zainteresowanych organizacją współczesnych badań klinicznych odpowiadających wysokim standardom.
  Ze słowa wstępnego Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  Cieszę się, ponieważ jest to bardzo wartościowa książka. Sądzę, że powinna stać się obowiązkową (ale przyjemną w czytaniu) lekturą dla wszystkich zajmujących lub interesujących się badaniami klinicznymi. Ze względu na zakres poruszanych zagadnień, sądzę, że może również być pomocną zarówno dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji jak i dla studentów medycyny pragnących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie farmakologii klinicznej. Powinna również ułatwić pracę członkom Niezależnych Komisji Etycznych.
  Ze słowa wstępnego konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej

  cena: 119 PLN
 • Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Książka adresowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i lekarzy specjalizujących się w hematologii, immunologii i transfuzjologii – odpowiednio – laboratoryjnej i klinicznej oraz dla lekarzy transplantologów, a także studentów analityki medycznej i medycyny, jak również wszystkich osób zainteresowanych tytułową problematyką.

  cena: 35 PLN
 • Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Książka z zakresu immunologii krwinek czerwonych, zapowiadana przy okazji wydania pierwszego tomu w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego – Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi.Omawia konsekwencje serologiczne i kliniczne reakcji antygenów i przeciwciał grupowych. Skierowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów, klinicystów niemal wszystkich specjalności, zwracając uwagę na reakcje poprzetoczeniowe, chorobę hemolityczną płodu i noworodka oraz niedokrwistości autoimmunologiczne, przydatna także dla studentów wydziałów analityki medycznej i wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

  cena: 34 PLN
 • Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie

  Kolejny tom z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego – pierwsze w języku polskim opracowanie książkowe na temat układu hemostazy, przygotowane przez specjalistów reprezentujących uczelnie medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Szczecinie. Autorzy omawiają mechanizmy patofizjologiczne zaburzeń hemostazy, metody analityczne, ich dobór i zastosowanie w diagnostyce skaz krwotocznych i zakrzepic, zwracają też uwagę na współpracę z lekarzem w celu postawienia właściwej diagnozy. Liczne ryciny i zestawienia tabelaryczne ułatwiają przyswojenie omawianych zagadnień. Książka powstała przede wszystkim z myślą o diagnostach laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ale „dobór treści i sposób ich prezentacji sprawia, że stanie się doskonałym przewodnikiem również dla lekarzy i studentów uczelni medycznych zainteresowanych tą dziedziną…” – jak pisze w swojej recenzji dr hab. n. med. Ewa Żekanowska, prof. UMK.

  cena: 50 PLN
 • Immunologia krwinek czerwonych – Grupy krwi

  …„podręcznik, który stanowić będzie niezastąpione źródło wiedzy dla diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów i hematologów”…
  z recenzji prof. dr hab. n. med. Bożeny Mariańskiej

  Książka przedstawia nowoczesną wiedzę na temat antygenów układów grupowych, z charakterystyką poszczególnych układów, omawia zasady metod i testów serologicznych oraz technik biologii molekularnej. Zamieszczone liczne tabele i ryciny stanowią doskonałe uzupełnienie omawianych tematów, ułatwiające czytelnikowi korzystanie z książki.

  cena: 33 PLN
 • Czynniki zakaźne przenoszone przez krew

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Kolejny tom serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego. Książka przedstawia wyniki wieloletnich badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych, które doprowadziły do obecnego, wysokiego stanu bezpieczeństwa przetoczeń krwi, jej składników i preparatów z niej wytwarzanych. Omówione zostały aktualnie stosowane metody i zasady postępowania, które sprawiają, że przetoczenia są bezpieczne jak nigdy dotąd. Autorzy zwracają także uwagę na ograniczenia stosowanych metod, potencjalnie nowe zagrożenia, sposoby ich oceny, obserwacji i możliwe rozwiązania.

 • Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia

  Książka przygotowana przez specjalistów o dużym doświadczeniu w pracy naukowej i klinicznej w zakresie chorób układu krążenia. Przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej epidemiologii chorób układu krążenia w Polsce, patogenezy miażdżycy, czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, roli śródbłonka w homeostazie naczyniowej, roli układu neurohormonalnego serca oraz podstaw genetycznych chorób układu krążenia. Przyswojenie tej wiedzy jest niezbędne do zrozumienia celu i wyboru odpowiednich metod diagnostyki laboratoryjnej, których rola kliniczna w ostatnich latach gwałtownie rośnie. W rozdziałach poświęconych diagnostyce znajduje się omówienie biochemicznych markerów kardiologicznych, zastosowanie biomarkerów w ostrych stanach kardiologicznych, jak również niezbędne uzupełnienie problematyki diagnostyki kardiologicznej o ocenę czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Zrozumienie prezentowanych informacji ułatwiają liczne ryciny i tabele. Książka zwiera także indeks haseł.

  Jest cenną pozycją Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego, niezbędną w kształceniu diagnostów rozpoczynających pracę zawodową, jak i w kształceniu ustawicznym.

  cena: 33 PLN
 • Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Monografia przedstawiająca najnowszy stan prawny dotyczący funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad organizacji i działania świadczeniodawców z uwzględnieniem przekształceń własnościowych w tej dziedzinie. Jest też poradnikiem obejmującym m.in. następujące zagadnienia:
  - jak utworzyć zakład opieki zdrowotnej
  - jak utworzyć niepubliczne laboratorium diagnostyczne
  - jakie są konieczne wymogi formalne prywatnych laboratoriów
  - jakie są możliwe przekształcenia własnościowe laboratoriów
  - jakie są możliwości zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  - jakie są kompetencje samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych
  - jakie są formy nawiązania współpracy z diagnostami laboratoryjnymi
  - jakie są prawa pacjenta, w tym z punktu widzenia diagnosty laboratoryjnego
  - jak przedstawia się problem odpowiedzialności karnej i zawodowej diagnosty laboratoryjnego.

  cena: 42 PLN

OINPHARMA

OINPHARMA jest członkiem - założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Nasza pionierska inicjatywa - Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania działa od 1995 roku.
W 1998 roku uzyskała zaświadczenie nr 110/K/98 o wpisie do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Prawo farmaceutyczne (EU, polskie, międzynarodowe)
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Kliniczna
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Regulatory Affairs
 • Prawo patentowe
 • Marketing farmaceutyczny

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych OINpharma

Copyright OINpharma 2010