• Badania Kliniczne – Organizacja, Nadzór i Monitorowanie

  Jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień i procedur w badanich kliniczych w Polsce

  Książka ta jest adresowana w pierwszej kolejności do osób rozpoczynających pracę w charakterze monitora – specjalisty ds. badań klinicznych (CRA – Clinical Research Associate) lub pragnących w przyszłości pracować w takim zawodzie. Ponadto będzie ona z pewnością użyteczna dla badaczy współpracujących na co dzień z monitorem badania klinicznego oraz dla wszelkich innych osób zainteresowanych organizacją współczesnych badań klinicznych odpowiadających wysokim standardom.
  Ze słowa wstępnego Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  Cieszę się, ponieważ jest to bardzo wartościowa książka. Sądzę, że powinna stać się obowiązkową (ale przyjemną w czytaniu) lekturą dla wszystkich zajmujących lub interesujących się badaniami klinicznymi. Ze względu na zakres poruszanych zagadnień, sądzę, że może również być pomocną zarówno dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji jak i dla studentów medycyny pragnących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie farmakologii klinicznej. Powinna również ułatwić pracę członkom Niezależnych Komisji Etycznych.
  Ze słowa wstępnego konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej

  cena: 119 PLN
 • Badania dostępności i równoważności biologicznej. Organizacja. Metodyka. Jakość. Dokumentacja

  Książka przygotowana przez specjalistów zajmujących się badaniami dostępności i równoważności biologicznej leków, reprezentujących różne ośrodki w Polsce. Przedstawia nowoczesną wiedzę z zakresu badań leków, uwzględniającą także podstawy prawne ich prowadzenia, zakresy odpowiedzialności, organizację, metodykę oraz dokumentację, zapewnienie jakości, jak również bezpieczeństwa uczestnikom badań. Autorzy omawiając poszczególne zagadnienia duży nacisk kładą na stosowanie zasad Dobrej Praktyki Klinicznej i Laboratoryjnej.

  Format 165 x 236 mm, 384 stron, oprawa twarda
  Cena 59 zł /+koszt wysyłki/

  cena: 59 PLN
 • Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne

  Tłumaczenie: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  NAKŁAD WYCZERPANY

  cena: 12 PLN

OINPHARMA

OINPHARMA jest członkiem - założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Nasza pionierska inicjatywa - Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania działa od 1995 roku.
W 1998 roku uzyskała zaświadczenie nr 110/K/98 o wpisie do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Prawo farmaceutyczne (EU, polskie, międzynarodowe)
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Kliniczna
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Regulatory Affairs
 • Prawo patentowe
 • Marketing farmaceutyczny

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych OINpharma

Copyright OINpharma 2010