• OINPHARMA – OFERTA DLA KSIĘGARŃ I SKLEPÓW INTERNETOWYCH

  Zapraszamy do współpracy księgarnie, wydawnictwa, biblioteki i sklepy internetowe. Warunki zakupu  do negocjacji.

 • Badania Kliniczne – Organizacja, Nadzór i Monitorowanie

  NAKŁAD WYPRZEDANY

  Jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień i procedur w badanich kliniczych w Polsce

  Książka ta jest adresowana w pierwszej kolejności do osób rozpoczynających pracę w charakterze monitora – specjalisty ds. badań klinicznych (CRA – Clinical Research Associate) lub pragnących w przyszłości pracować w takim zawodzie. Ponadto będzie ona z pewnością użyteczna dla badaczy współpracujących na co dzień z monitorem badania klinicznego oraz dla wszelkich innych osób zainteresowanych organizacją współczesnych badań klinicznych odpowiadających wysokim standardom.
  Ze słowa wstępnego Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  Cieszę się, ponieważ jest to bardzo wartościowa książka. Sądzę, że powinna stać się obowiązkową (ale przyjemną w czytaniu) lekturą dla wszystkich zajmujących lub interesujących się badaniami klinicznymi. Ze względu na zakres poruszanych zagadnień, sądzę, że może również być pomocną zarówno dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji jak i dla studentów medycyny pragnących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie farmakologii klinicznej. Powinna również ułatwić pracę członkom Niezależnych Komisji Etycznych.
  Ze słowa wstępnego konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej

  cena: 125 PLN brutto
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance

  Rekomendujemy Państwu pozycję poświęconą kompleksowo  bezpieczeństwu farmakoterapii. Szeroki wachlarz problemów poruszonych w niniejszym opracowaniu czyni z tej pozycji wydawniczej jedyną w Polsce, tak ważną i wartą zainteresowania  lekturę obowiązkową w środowisku medycznym.

  Liczba zgłoszeń przypadków powikłań polekowych stale rośnie. Nowe leki wprowadzane są na rynek polski praktycznie w tym samym czasie co w innych krajach, dlatego należy w coraz większym stopniu liczyć się z możliwością, że właśnie u nas  zostaną zaobserwowane nowe, nieznane ciężkie działania niepożądane i być do tego przygotowanym.

  cena: 104 PLN brutto
 • Leki stosowane w terapii okulistycznej

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Opracowanie to stanowi cenne źródło wiadomości nie tylko dla studentów farmacji wyższych lat oraz farmaceutów przygotowujących się do specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, ale również dla lekarzy okulistów.

  W dwu pierwszych rozdziałach omówiono zagadnienia dotyczące budowy i fizjologii oka, jego patofizjologii, etiologii zakażeń oka oraz wymagania stawiane lekom do oczu pod względem mikrobiologicznym.

  W kolejnych rozdziałach czytelnik znajdzie omówienie szerokiego asortymentu postaci leku stosowane w terapii okulistycznej, ich aspekty biofarmaceutyczne oraz stosowane preparaty i substancje lecznicze omówione według podziału farmakologicznego.

  204 strony

  cena: 34 PLN brutto
 • Nefrologia dziecięca, tom I

  Dotychczas nie opublikowano w Polsce tak obszernego opracowania z zakresu nefrologii pediatrycznej. Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  Należy mieć nadzieję, że niniejsza książka służyć będzie zarówno klinicystom – pediatrom i nefrologom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu opiekującym się dziećmi. Jako źródło wiedzy najnowszej, z powodzeniem wypełni tez lukę w zbiorze opracowań zalecanych dla pediatrów podejmujących specjalizację z dziedziny nefrologii.

  416 stron

  cena: 50 PLN brutto
 • Nefrologia dziecięca, tom II

  Ostatnie 40 sztuk

  Dotychczas nie opublikowano w Polsce tak obszernego opracowania z zakresu nefrologii pediatrycznej. Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  Należy mieć nadzieję, że niniejsza książka służyć będzie zarówno klinicystom – pediatrom i nefrologom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu opiekującym się dziećmi. Jako źródło wiedzy najnowszej, z powodzeniem wypełni tez lukę w zbiorze opracowań zalecanych dla pediatrów podejmujących specjalizację z dziedziny nefrologii.

  408 stron

  cena: 50PLN brutto
 • Nefrologia dziecięca, tom III

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

  cena: 60 PLN
 • Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy

  „Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy” Heleny Jastrzębskiej i Małgorzaty Gietka-Czernel z konsultacją naukową prof. Jadwigi Słownińskej-Srzednickiej stanowi wartościową pozycję podręcznikową uzupełniającą współczesny stan wiedzy w zakresie tyreologii klinicznej. Podręcznik przeznaczony zarówno dla lekarzy specjalistów zajmujących się chorobami tarczycy, jak i studentów po raz pierwszy stykających się z tyreologią w sposób zwięzły i prosty przedstawia trudne nieraz problemy związane z etiopatogenezą, rozpoznawaniem i leczeniem chorób tarczycy (…)”

  Z przedmowy prof. dr hab. Stefana Zgliczyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

  cena: 37PLN brutto
 • Zawroty głowy

  Zwięzłe, nowoczesne opracowanie, obejmujące niezwykle złożoną problematykę diagnostyki i leczenia zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi. Jest omówienie schorzeń układu równowagi o różnej etiologii, w którym autorzy przedstawiają szereg diagnostycznych wskazówek, opartych na ich wieloletnim doświadczeniu i praktyce lekarskiej. Podkreślają znaczenie szczegółowych badań, konsultacji i współpracy z lekarzami innych specjalności, np. z neurologami, endokrynologami, kardiologami, okulistami czy radiologami. Przedstawiają także zasady farmakoterapii i rehabilitacji oraz orzecznictwo w stosunku do chorych z zawrotami głowy.

  Książka dla lekarzy rodzinnych i internistów, dla których w wielu przypadkach chory z zawrotami głowy to swego rodzaju crux medicorum, również dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z otorynolaryngologii, audiologii czy foniatrii oraz studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

  cena: 33 PLN
 • Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Książka adresowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i lekarzy specjalizujących się w hematologii, immunologii i transfuzjologii – odpowiednio – laboratoryjnej i klinicznej oraz dla lekarzy transplantologów, a także studentów analityki medycznej i medycyny, jak również wszystkich osób zainteresowanych tytułową problematyką.

  cena: 35 PLN
 • Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Książka z zakresu immunologii krwinek czerwonych, zapowiadana przy okazji wydania pierwszego tomu w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego – Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi.Omawia konsekwencje serologiczne i kliniczne reakcji antygenów i przeciwciał grupowych. Skierowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów, klinicystów niemal wszystkich specjalności, zwracając uwagę na reakcje poprzetoczeniowe, chorobę hemolityczną płodu i noworodka oraz niedokrwistości autoimmunologiczne, przydatna także dla studentów wydziałów analityki medycznej i wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

  cena: 34 PLN
 • Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie

  Kolejny tom z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego – pierwsze w języku polskim opracowanie książkowe na temat układu hemostazy, przygotowane przez specjalistów reprezentujących uczelnie medyczne w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Szczecinie. Autorzy omawiają mechanizmy patofizjologiczne zaburzeń hemostazy, metody analityczne, ich dobór i zastosowanie w diagnostyce skaz krwotocznych i zakrzepic, zwracają też uwagę na współpracę z lekarzem w celu postawienia właściwej diagnozy. Liczne ryciny i zestawienia tabelaryczne ułatwiają przyswojenie omawianych zagadnień. Książka powstała przede wszystkim z myślą o diagnostach laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ale „dobór treści i sposób ich prezentacji sprawia, że stanie się doskonałym przewodnikiem również dla lekarzy i studentów uczelni medycznych zainteresowanych tą dziedziną…” – jak pisze w swojej recenzji dr hab. n. med. Ewa Żekanowska, prof. UMK.

  cena: 53PLN brutto
 • Immunologia krwinek czerwonych – Grupy krwi

  Nakład wyczerpany

  …„podręcznik, który stanowić będzie niezastąpione źródło wiedzy dla diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów i hematologów”…
  z recenzji prof. dr hab. n. med. Bożeny Mariańskiej

  Książka przedstawia nowoczesną wiedzę na temat antygenów układów grupowych, z charakterystyką poszczególnych układów, omawia zasady metod i testów serologicznych oraz technik biologii molekularnej. Zamieszczone liczne tabele i ryciny stanowią doskonałe uzupełnienie omawianych tematów, ułatwiające czytelnikowi korzystanie z książki.

  cena: 33 PLN
 • Czynniki zakaźne przenoszone przez krew

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Kolejny tom serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego. Książka przedstawia wyniki wieloletnich badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych, które doprowadziły do obecnego, wysokiego stanu bezpieczeństwa przetoczeń krwi, jej składników i preparatów z niej wytwarzanych. Omówione zostały aktualnie stosowane metody i zasady postępowania, które sprawiają, że przetoczenia są bezpieczne jak nigdy dotąd. Autorzy zwracają także uwagę na ograniczenia stosowanych metod, potencjalnie nowe zagrożenia, sposoby ich oceny, obserwacji i możliwe rozwiązania.

 • Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia

  Książka przygotowana przez specjalistów o dużym doświadczeniu w pracy naukowej i klinicznej w zakresie chorób układu krążenia. Przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej epidemiologii chorób układu krążenia w Polsce, patogenezy miażdżycy, czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, roli śródbłonka w homeostazie naczyniowej, roli układu neurohormonalnego serca oraz podstaw genetycznych chorób układu krążenia. Przyswojenie tej wiedzy jest niezbędne do zrozumienia celu i wyboru odpowiednich metod diagnostyki laboratoryjnej, których rola kliniczna w ostatnich latach gwałtownie rośnie. W rozdziałach poświęconych diagnostyce znajduje się omówienie biochemicznych markerów kardiologicznych, zastosowanie biomarkerów w ostrych stanach kardiologicznych, jak również niezbędne uzupełnienie problematyki diagnostyki kardiologicznej o ocenę czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Zrozumienie prezentowanych informacji ułatwiają liczne ryciny i tabele. Książka zwiera także indeks haseł.

  Jest cenną pozycją Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego, niezbędną w kształceniu diagnostów rozpoczynających pracę zawodową, jak i w kształceniu ustawicznym.

  cena: 35PLN brutto
 • Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych

  NAKŁAD WYCZERPANY

  Monografia przedstawiająca najnowszy stan prawny dotyczący funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad organizacji i działania świadczeniodawców z uwzględnieniem przekształceń własnościowych w tej dziedzinie. Jest też poradnikiem obejmującym m.in. następujące zagadnienia:
  - jak utworzyć zakład opieki zdrowotnej
  - jak utworzyć niepubliczne laboratorium diagnostyczne
  - jakie są konieczne wymogi formalne prywatnych laboratoriów
  - jakie są możliwe przekształcenia własnościowe laboratoriów
  - jakie są możliwości zawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  - jakie są kompetencje samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych
  - jakie są formy nawiązania współpracy z diagnostami laboratoryjnymi
  - jakie są prawa pacjenta, w tym z punktu widzenia diagnosty laboratoryjnego
  - jak przedstawia się problem odpowiedzialności karnej i zawodowej diagnosty laboratoryjnego.

  cena: 42 PLN
 • Badania dostępności i równoważności biologicznej. Organizacja. Metodyka. Jakość. Dokumentacja

  Książka przygotowana przez specjalistów zajmujących się badaniami dostępności i równoważności biologicznej leków, reprezentujących różne ośrodki w Polsce. Przedstawia nowoczesną wiedzę z zakresu badań leków, uwzględniającą także podstawy prawne ich prowadzenia, zakresy odpowiedzialności, organizację, metodykę oraz dokumentację, zapewnienie jakości, jak również bezpieczeństwa uczestnikom badań. Autorzy omawiając poszczególne zagadnienia duży nacisk kładą na stosowanie zasad Dobrej Praktyki Klinicznej i Laboratoryjnej.

  cena: 59 PLN brutto
 • Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne

  Tłumaczenie: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

  NAKŁAD WYCZERPANY

  cena: 12 PLN
 • WALIDACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

  termin: 10. czerwca 2013

  TERMIN: 10. czerwca 2013

  KOSZT: 850 PLN netto

  • Wprowadzenie do wymagań – przepisy, regulacje i wytyczne, Aneks 11, 21 CFR 11
  • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg metodyki GAMP 5, różnice w stosunku do GAMP4
  • Klasyfikacja systemów komputerowych wg GAMP, zalecany zakres kwalifikacji w zależności od typu systemu
  • Walidacja systemów odziedziczonych, różnica w podejściu do nowych systemów
  • Zarządzanie walidacją, planowanie walidacji, audyt u dostawcy, udział dostawcy w procesie walidacji.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań użytkownika URS.
  • Analiza wpływu i analiza ryzyka, podejście GAMP5 i ICH Q.9
  • Dokumentacja walidacyjna – protokoły, raporty, formularze danych surowych, formularze rejestracji danych
  • Zarządzanie odchyleniami w procesie kwalifikacji systemów komputerowych
  • Kontrola zmian, wpływ zmiany na status kwalifikacji systemu
  • Warsztaty i ćwiczenia – przykłady kwalifikacji najczęściej spotykanych systemów komputerowych i systemów sterowania, analiza ryzyka dla tych systemów, zakres kwalifikacji, zakres dokumentacji
  • Walidacja systemów komputerowych z punktu widzenia inspekcji farmaceutycznej, przygotowanie do inspekcji pod kątem kontroli systemów komputerowych
  koszt: 850 PLN netto

OINPHARMA

OINPHARMA jest członkiem - założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Nasza pionierska inicjatywa - Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania działa od 1995 roku.
W 1998 roku uzyskała zaświadczenie nr 110/K/98 o wpisie do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Prawo farmaceutyczne (EU, polskie, międzynarodowe)
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Kliniczna
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Regulatory Affairs
 • Prawo patentowe
 • Marketing farmaceutyczny

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych OINpharma

Copyright OINpharma 2010