Zawroty głowy

Zawroty głowy

Opis:

Zwięzłe, nowoczesne opracowanie, obejmujące niezwykle złożoną problematykę diagnostyki i leczenia zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi. Jest omówienie schorzeń układu równowagi o różnej etiologii, w którym autorzy przedstawiają szereg diagnostycznych wskazówek, opartych na ich wieloletnim doświadczeniu i praktyce lekarskiej. Podkreślają znaczenie szczegółowych badań, konsultacji i współpracy z lekarzami innych specjalności, np. z neurologami, endokrynologami, kardiologami, okulistami czy radiologami. Przedstawiają także zasady farmakoterapii i rehabilitacji oraz orzecznictwo w stosunku do chorych z zawrotami głowy.

Książka dla lekarzy rodzinnych i internistów, dla których w wielu przypadkach chory z zawrotami głowy to swego rodzaju crux medicorum, również dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z otorynolaryngologii, audiologii czy foniatrii oraz studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Autorzy:

Katarzyna Pierchała
Grzegorz Janczewski

Cena: 33 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Funkcjonowanie i zadania układu równowagi jako zintegrowanego układu narządów zmysłowych i motorycznych

2. Zarys anatomii układu i narządu przedsionkowego

3. Zarys fizjologii narządu przedsionkowego

4. Kompensacja uszkodzenia przedsionka i jej znaczenie kliniczne

5. Zadania lekarza pierwszego kontaktu
5.1. Wywiad chorobowy
5.2. Badanie przedmiotowe
5.3. Konsultacje specjalistyczne chorych z zawrotami głowy

6. Oczopląs (nystagmus)

7. Testowanie narządu przedsionkowego przez bodźcowanie
7.1. Próby cieplne (kaloryczne)
7.2. Testy obrotowe

8. Elektronystagmografia (ENG)

9. Posturografia

10. Zespoły i jednostki kliniczne w otoneurologii
10.1. Urazy i ich skutki
10.2. Przetoka perylimfatyczna
10.3. Zapalenia błędnika
10.4. Wirusowe zapalenia błędnika
10.5. Półpasiec uszny
10.6. Nagłe, jednostronne upośledzenie czynności przedsionka
10.7. Położeniowy zawrót głowy
10.8. Choroba Ménière’a (wodniak endolimfatyczny)
10.9. Guz nerwu ósmego
10.10. Kłębczak kości skroniowej
10.11. Nagła głuchota
10.12. Niedowłady i porażenia nerwu twarzowego
10.13. Pourazowe zmiany tkanki mózgowej
10.14. Ototoksyczność leków
10.15. Zaburzenia przedsionkowe z autoimmunoagresji
10.16. Zawroty głowy pochodzenia szyjnego
10.17. Uraz komunikacyjny szyi
10.18. Zaburzenia naczyniowe
10.19. Zaburzenia równowagi u ludzi w wieku podeszłym
10.20. Zawroty głowy u dzieci
10.21. Padaczka z zawrotami głowy
10.22. Stwardnienie rozsiane
10.23. Vertigo czynnościowe

11. Uwagi praktyczne dotyczące chorych z zawrotami głowy

12. Farmakologiczne leczenie zawrotów głowy – taktyka i strategia
12.1. Zawroty głowy długotrwałe
12.2. Rehabilitacja przedsionkowa ruchem
12.3. Wskazania do hospitalizacji w trybie pomocy doraźnej
12.4. Orzecznictwo w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi

Algorytm rozpoznawania przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Uwagi końcowe

Indeks

Zalecane piśmiennictwo

Copyright OINpharma 2010