Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne

Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne

Opis:

Tłumaczenie: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

NAKŁAD WYCZERPANY

Autorzy:

Tłumaczenie: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Cena: 12 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl


Spis treści:

Przedmowa

1. Cel niniejszego dokumentu

2. Rola Komisji Etycznej

3. Ustanowienie systemu oceny etycznej

4. Tworzenie Komisji Etycznej
4.1. Wymagania względem członków Komisji Etycznej
4.2. Czasokres sprawowania funkcji członka Komisji Etycznej
4.3. Warunki sprawowania funkcji członka
4.4. Funkcje w Komisji Etycznej
4.5. Wymagania względem quorum
4.6. Niezależni konsultanci
4.7. Szkolenie członków Komisji Etycznej

5. Składanie wniosku do Komisji Etycznej
5.1. Składanie wniosku-wnioskodawca
5.2. Wymagania względem wniosku
5.3. Wymagana dokumentacja

6. Ocena badania
6.1. Posiedzenie Komisji Etycznej
6.2. Elementy oceny projektu
6.3. Ocena w trybie przyspieszonym

7. Podejmowanie decyzji

8. Podanie do wiadomości decyzji Komisji Etycznej

9. Ocena postępu badania

10. Dokumentacja i archiwizacja

Słownik

Pomocnicze dokumenty

Komitety

Podstawowe wiadomości

Copyright OINpharma 2010