Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy

Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy

Opis:

„Rozpoznawanie i leczenie chorób tarczycy” Heleny Jastrzębskiej i Małgorzaty Gietka-Czernel z konsultacją naukową prof. Jadwigi Słownińskej-Srzednickiej stanowi wartościową pozycję podręcznikową uzupełniającą współczesny stan wiedzy w zakresie tyreologii klinicznej. Podręcznik przeznaczony zarówno dla lekarzy specjalistów zajmujących się chorobami tarczycy, jak i studentów po raz pierwszy stykających się z tyreologią w sposób zwięzły i prosty przedstawia trudne nieraz problemy związane z etiopatogenezą, rozpoznawaniem i leczeniem chorób tarczycy (…)”

Z przedmowy prof. dr hab. Stefana Zgliczyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Autorzy:

dr Małgorzata Gietka-Czernel
Klinika Endokrynologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
rozdział 1.1, 1.2, 3, 5, 7 i 9

dr Helena Jastrzębska
Klinika Endokrynologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
rozdział 1.3, 1.4, 2, 4, 6 i 8

Konsultacja naukowa:
prof. dr hab. med. Jadwiga Słownińska-Srzednicka
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Cena: 37PLN brutto

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE W CHOROBACH TARCZYCY
1.1. Badania laboratoryjne - Małgorzata Gietka-Czernel
1.2. Ultrasonografia tarczycy - Małgorzata Gietka-Czernel
1.2.1. Zastosowanie ultrasonografii w leczeniu chorób tarczycy
1.3. Badania izotopowe tarczycy - Helena Jastrzębska
1.4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa - Helena Jastrzębska

2. NADCZYNNOŚĆ TARCZYCYHelena Jastrzębska
2.1. Etiologia, częstość występowania
2.2. Objawy nadmiaru hormonów tarczycy na poziomie tkanek i narządów
2.3. Obraz kliniczny nadczynności tarczycy
2.4. Rozpoznanie nadczynności tarczycy
2.5. Choroba Gravesa-Basedowa
2.5.1. Wytrzeszcz naciekowo-obrzękowy
2.5.2. Dermopatia (obrzęk przedgoleniowy) w chorobie Gravesa-Basedowa
2.6. Wole guzowate nadczynne
2.7. Nadczynność tarczycy u dzieci
2.8. Przełom tarczycowy
2.9. Leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy

3. NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCYMałgorzata Gietka-Czernel
3.1. Etiologia, częstość występowania
3.2. Objawy niedoboru hormonów tarczycy na poziomie tkanek i narządów
3.3. Wrodzona niedoczynność tarczycy
3.4. Niedoczynność tarczycy wieku dziecięcego i młodzieńczego
3.5. Niedoczynność tarczycy wieku dojrzałego i podeszłego
3.6. Spiączka hipometaboliczna

4. WPŁYW AMIADRONU NA TARCZYCĘHelena Jastrzębska
4.1. Nadczynność tarczycy indukowana amidaronem
4.2. Niedoczynność tarczycy indukowana amidaronem

5. WPŁYW INTERFERONU NA TARCZYCĘMałgorzata Gietka-Czernel

6. WOLE OBOJĘTNEHelena Jastrzębska
6.1. Etiopatogeneza, częstość występowania
6.2. Profilaktyka jodowa
6.3. Wole obojętne miąższowe
6.4. Wole guzowate nietoksyczne

7. ZAPALENIA TARCZYCYMałgorzata Gietka-Czernel
7.1. Etiologia, częstość występowania
7.2. Ostre nieropne zapalenia tarczycy (udar krwotoczny, promienne zapalenie tarczycy)
7.3. Podostre nieropne zapalenia tarczycy (choroba de Quervaine’a)
7.4. Przewlekłe nieropne zapalenia tarczycy (choroba Hashimoto, wole Riedla)
7.5. Ropne zapalenia tarczycy
7.5.1. Ostre ropne zapalenia tarczycy
7.5.2. Podostre i przewlekłe ropne zapalenia tarczycy

8. RAK TARCZYCYHelena Jastrzębska
8.1. Etiopatogeneza, częstość występowania
8.2. Objawy kliniczne
8.3. Klasyfikacja histologiczna i kliniczna złośliwych guzów tarczycy
8.4. Charakterystyka złośliwych nowotworów tarczycy
8.5. Rozpoznawanie i leczenie złośliwych nowotworów tarczycy

9. CHOROBY TARCZYCY A CIĄŻAMałgorzata Gietka-Czernel
9.1. Fizjologia tarczycy w okresie ciąży
9.2. Czynność tarczycy płodu
9.3. Wole obojętne a ciąża
9.4. Niedoczynność tarczycy u kobiety ciężarnej
9.5. Niedoczynność tarczycy matki a stan dziecka
9.6. Nadczynność tarczycy u kobiety ciężarnej
9.7. Nadczynność tarczycy matki a stan dziecka
9.8. Poporodowe zaburzenia czynności tarczycy

Copyright OINpharma 2010