Nefrologia dziecięca, tom III

Nefrologia dziecięca, tom III

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

Autorzy:

pod redakcją Marii Sieniawskiej i Teresy Wyszyńskiej

Cena: 60 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

1. Ostra niewydolność nerek
– Maria Sieniawska, Maria Roszkowska-Blaim
Definicja
Patofizjologia
Przednerkowa niewydolność nerek
Nerkowa ostra niewydolność nerek
Zanerkowa niewydolność nerek
Objawy i przyczyny ostrej niewydolności nerek
Rozpoznawanie
Leczenie

2. Przewlekła niewydolność nerek
2.1.Definicja, epidemiologia patogeneza przyczyny, objawy leczenie
– Mieczysław Litwin
Definicja
Epidemiologia
Patogeneza
Przyczyny
Objawy przewlekłej niewydolności nerek
Leczenie zachowawcze
Wskazania do leczenia nerkozastępczego
2.2.Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
– Ryszard Grenda
2.3 Zaburzenia przemiany wapniowo-fosforowej w przewlekłej niewydolności nerek
– Helena Ziółkowska, Maria Sieniawska
Patogeneza osteodystrofii nerkowej
Typy osteodystrofii nerkowej
Zaburzenia kostne po przeszczepieniu nerki
Objawy i rozpoznawanie osteodystrofii nerkowej
Leczenie osteodystrofii nerkowej
2.4 Niskorosłość u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek
– Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Sieniawska
2.5.Psychologiczne aspekty przewlekłej niewydolności nerek u dzieci
– Anna Jakubowska
2.6. Dawkowanie leków w niewydolności nerek
– Józef Prandota
Wpływ niewydolności nerek na niektóre wskaźniki farmakokinetyczne leków
Dawkowanie leków w niewydolności nerek
Dawkowanie leków podczas dializy otrzewnowej
Dawkowanie leków podczas hemodializy
Dawkowanie leków u dzieci (tabela)
Dawkowanie leków u dorosłych (tabela)

3. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego i naczyniowo-nerkowego
– Teresa Wyszyńska
A. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego
Postępowanie diagnostyczne
Leczenie
B. Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe
Patogeneza
Przyczyny
Objawy kliniczne
Postępowanie diagnostyczne
Postępowanie terapeutyczne
Wyniki leczenia i rokowanie
C. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci

4. Hemodializa u dzieci
– Jacek A. Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja
Podstawy hemodializy
Systemy uzdatniania wody
Dializatory
Reutylizacja dializatorów
Urządzenia monitorujące
Koncentraty do hemodializy, dializaty
Techniki hemodializacyjne
Dostęp naczyniowy do hemodializy u dzieci
Heparynizacja
Ustalanie parametrów dializy i jej kinetyczne modelowanie
Monitorowanie adekwatności dializy
Podstawy żywienia dzieci hemodializowanych
Wybrane powikłania hemodializoterapii u dzieci
Wybrane problemy kliniczne hemodializowanych pacjentów
Hemodializa u najmłodszych dzieci
Ostra hemodializa
Pediatryczny ośrodek hemodializy
Odległe wyniki leczenia hemodializą

5. Dializa otrzewnowa u dzieci
– Aleksandra Żurowska
Rozwój dializy otrzewnowej w wybranych regionach świata oraz w Polsce
Składowe systemu dializy otrzewnowej
Cewniki do dializy otrzewnowej
Błona otrzewnej
Płyny dializacyjne
Zastosowanie kliniczne dializy otrzewnowej u dzieci
Ocena skuteczności dializy otrzewnowej
Powikłania dializy otrzewnowej
Organizacja oddziału do dializy otrzewnowej

6. Hemofiltracja
– Ryszard Grenda

7. Plazmafereza
– Ryszard Grenda
Aspekty kliniczne leczenia plazmaferezą
Aspekty techniczne plazmaferezy
Techniczne odmiany plazmaferezy

8. Transplantacja nerki
– Ryszard Grenda
Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia nerki u dzieci
Dobór dawcy i biorcy
Technika chirurgiczna i postępowanie okołooperacyjne
Immunosupresja
Powikłania po transplantacji nerki u dzieci
Szczepienia ochronne
Niedobór wzrostu
Odległe wyniki
Przeszczepienie nerki pobranej od spokrewnionego dawcy żywego

Skorowidz

Copyright OINpharma 2010