Nefrologia dziecięca, tom II

Nefrologia dziecięca, tom II

Opis:

Dotychczas nie opublikowano w Polsce tak obszernego opracowania z zakresu nefrologii pediatrycznej. Jest to pozycja obejmująca całość zagadnienia, omówionego z godnymi uwagi podkreśleniem roli anatomicznych i fizjologicznych odrębności układu moczowego dziecka. Zwraca uwagę logiczny podział wykładanego materiału na trzy główne grupy problemowe. Podział ten wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom lekarzy praktyków w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci w każdym przedziale wieku.

Należy mieć nadzieję, że niniejsza książka służyć będzie zarówno klinicystom – pediatrom i nefrologom, jak i lekarzom pierwszego kontaktu opiekującym się dziećmi. Jako źródło wiedzy najnowszej, z powodzeniem wypełni tez lukę w zbiorze opracowań zalecanych dla pediatrów podejmujących specjalizację z dziedziny nefrologii.

408 stron

Autorzy:

pod redakcją Marii Sieniawskiej i Teresy Wyszyńskiej

Cena: 48 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

1. Zakażenia układu moczowegoMaria Sieniawska, Agnieszka Tańska

2. Śródmiąższowe niebakteryjne zapalenie nerek -Mieczysław Litwin

3. Wady układu moczowegoCzesław Szymkiewicz
3.1. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
3.2. Wady powodujące utrudnienie odpływu moczu

4. Nefropatia odpływowaTeresa Wyszyńska

5. Nefropatia zaporowaTeresa Wyszyńska

6. Nerki w chorobach układowych:
6.1. Nefropatia cukrzycowa - Jerzy Bodalski, Agnieszka Szadkowska
6.2. Toczeń rumieniowaty układowy - Maria Sieniawska
6.3. Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów - Maria Sieniawska
6.4. Sarkoidoza - Maria Sieniawska
6.5. Skleroderma - Maria Sieniawska
6.6. Uogólnione zapalenie naczyń ze zmianami w nerkach
6.6.1. Zespół Schönleina-Henocha - Józef Prandota
6.6.2. Guzkowe zapalenie tętnic - Maria Sieniawska
6.6.3. Ziarniniak Wegenera - Maria Sieniawska

7. Nerki w chorobach metabolicznych:
7.1. Kamica układu moczowego - Zofia Konopielko
7.2. Cystynoza - Irena Szajner-Milart
7.3. Pierwotna hiperoksaluria - Joanna Kwinta-Rybicka
7.4. Tyrozynemia - Krystyna Sancewicz-Pach
7.5. Choroba Wilsona - Krystyna Sancewicz-Pach
7.6. Skrobiawica - Iwona Ogarek

8. Zespół hemolityczno-mocznicowyEwa Marczak, Aleksandra Żurowska

9. Nowotwory układu moczowegoDanuta Perek, Bożenna Dembowska-Bagińska
9.1. Nowotwory nerki
9.2. Nowotwory pęcherza moczowego

10. Zaburzenia w oddawaniu moczuMaria Sieniawska

Copyright OINpharma 2010