Leki stosowane w terapii okulistycznej

Leki stosowane w terapii okulistycznej

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Opracowanie to stanowi cenne źródło wiadomości nie tylko dla studentów farmacji wyższych lat oraz farmaceutów przygotowujących się do specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, ale również dla lekarzy okulistów.

W dwu pierwszych rozdziałach omówiono zagadnienia dotyczące budowy i fizjologii oka, jego patofizjologii, etiologii zakażeń oka oraz wymagania stawiane lekom do oczu pod względem mikrobiologicznym.

W kolejnych rozdziałach czytelnik znajdzie omówienie szerokiego asortymentu postaci leku stosowane w terapii okulistycznej, ich aspekty biofarmaceutyczne oraz stosowane preparaty i substancje lecznicze omówione według podziału farmakologicznego.

204 strony

Autorzy:

pod redakcją R. Jachowicz

Cena: 34 PLN brutto

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

Wprowadzenie

1. ASPEKTY FIZJOLOGICZNE W TERAPII NARZĄDU WZROKU
1.1. Anatomia fizjologiczna narządu wzroku
1.2. Fizjologiczne podstawy procesu widzenia
1.3. Krążenie płynu w komorach oka
1.4. Ruchy i odruchy oczne, korowa reprezentacja wzroku
1.5. Fotochemia widzenia
1.6. Wybrane elementy patofizjologii narządu wzroku
1.7. Czynniki etiologiczne zakażeń narządu wzroku

2. CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA LEKÓW DO OCZU
2.1. Wprowadzenie
2.2. Charakterystyka wybranych grup bakterii ważnych w badaniu czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych

3. BIOFARMACEUTYCZNE ASPEKTY PODAWANIA LEKÓW DO OCZU

4. POSTACIE LEKU DO OCZU
4. 1. Wprowadzenie
4.1.1. Wymagania stawiane postaciom leku do oczu.
4.1.2. Postacie leku do oczu - kryteria farmakopealne.
4.2. Nowe koncepcje formułowania postaci leku do oczu.
4.2.1. Biofarmaceutyczne aspekty formułowania postaci leku
4.2.2. Kierunki doskonalenia postaci leku
4.2.2.1. Hydrożele
4.2.2.2. Inserty
4.2.2.3. Układy wielokompartmentowe
4.2.2.4. „Suche" krople - liofilizacyjny system do oczu (OLCS)
4.2.2.5. Inne rozwiązania zwiększenia dostępności biologicznej substancji leczniczej

5. CHARAKTERYSTYKA FARMAKOLOGICZNA LEKÓW OCZNYCH
5.1. Wprowadzenie
5.2. Leki działające na źrenicę oka
5.2.1. Leki rozszerzające źrenicę
5.2.1.1. Leki rozszerzające źrenicę nie porażające akomodacji
5.2.1.2. Leki rozszerzające źrenicę i porażające mięsień rzęskowy
5.2.2. Leki zwężające źrenicę
5.3. Leki obniżające ciśnienie wewnątrzgąłkowe
5.3.1. Leki działające na układ przywspółczulny
5.3.1.1. Cholinomimetyki o działaniu bezpośrednim
5.3.1.2. Cholinomimetyki o działaniu pośrednim
5.3.2. Leki działające na układ współczulny
5.3.2.1. Sympatykolityki
5.3.2.2. β-adrenolityki
5.3.2.3. Adrenomimetyki
5.3.3. Inhibitory anhydrazy węglanowej
5.3.4. Leki o działaniu osmotycznym
5.3.5. Prostaglandyny
5.4. Leki stosowane w leczeniu zakażeń oczu
5.4.1. Leki przeciwbakteryjne
5.4.1.1. Antybiotyki
5.4.1.2. Sulfonamidy
5.4.1.3. Fluorochinolony
5.4.1.4. Środki odkażające i ściągające
5.4.2. Leki przeciwgrzybicze
5.4.3. Leki przeciwwirusowe
5.5. Leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych
5.5.1. Kortykosteroidy
5.5.2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
5.5.3. Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciw-bakteryjnymi
5.5.4. Leki zmniejszające przekrwienie
5.6. Leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu alergicznym
5.6.1. Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1
5.6.2. Leki stabilizujące błony komórkowe mastocytów
5.6.3. Glikokortykosteroidy
5.7. Leki stosowane do znieczulenia miejscowego spojówki i rogówki
5.8. Leki o przypisywanym działaniu poprawiającym metabolizm i regenerację tkanek
5.9. Leki stosowane w zespole „suchego oka”
5.10. Preparaty diagnostyczne
5.10.1. Środki barwiące
5.10.2. Preparaty pomocnicze w chirurgii oka. Preparaty wiskoelastyczne
5.11. Roztwory do przemywania oka
5.12. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych stosowanych w pediatrii
5.12.1. Leki obniżające ciśnienie wewnątrzgąłkowe.
5.12.2. Leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym, wirusowym lub alergicznym
5.12.3. Leki rozszerzające źrenicę oka i porażające akomodację

Copyright OINpharma 2010