Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne

Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka z zakresu immunologii krwinek czerwonych, zapowiadana przy okazji wydania pierwszego tomu w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego – Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi.Omawia konsekwencje serologiczne i kliniczne reakcji antygenów i przeciwciał grupowych. Skierowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów, klinicystów niemal wszystkich specjalności, zwracając uwagę na reakcje poprzetoczeniowe, chorobę hemolityczną płodu i noworodka oraz niedokrwistości autoimmunologiczne, przydatna także dla studentów wydziałów analityki medycznej i wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

Autorzy:

pod redakcją Jadwigi Fabijańskiej-Mitek

Cena: 34 PLN

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Mechanizmy działania układu odpornościowego i ich udział w niszczeniu krwinek czerwonych - Jadwiga Fabijańska-Mitek
1.1. Antygeny i przeciwciała
1.2. Swoista odpowiedź immunologiczna
1.3. Układ dopełniacza
1.4. Tolerancja immunologiczna i reakcje autoimmunologiczne
1.5. Hemoliza wewnątrznaczyniowa
1.6. Hemoliza pozanaczyniowa

2. Wskaźniki laboratoryjne niedokrwistości hemolitycznej - Jadwiga Fabijańska-Mitek

3. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne - Jadwiga Fabijańska-Mitek
3.1. Klasyfikacja niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
3.2. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna typu ciepłego
3.3. Choroba zimnych aglutynin
3.4. Napadowa zimna hemoglobinuria
3.5. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna typu mieszanego
3.6. Niedokrwistości immunohemolityczne zależne od leków
3.7. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne z ujemnym bezpośrednim testem antyglobulinowym

4. Hemolityczne powikłania poprzetoczeniowe - Bogumiła Michalewska
4.1. Patofizjologia hemolitycznych powikłań poprzetoczeniowych
4.2. Wczesne hemolityczne powikłania poprzetoczeniowe
4.3. Opóźnione hemolityczne powikłania poprzetoczeniowe
4.4. Hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe spowodowane alloprzeciwciałami niewykrytymi w próbie zgodności serologicznej
4.5. Hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe po biernym przeniesieniu alloprzeciwciał ze składnikami krwi lub w preparatach krwiopochodnych
4.6. Hemolityczne reakcje poprzetoczeniowe spowodowane autoprzeciwciałami
4.7. Hemoliza krwinek związana z immunologiczną cytolizą „przypadkowego świadka”
4.8. Badania serologiczne wykonywane w celu ustalenia immunologicznej przyczyny hemolitycznego odczynu poprzetoczeniowego
4.9. Zapobieganie hemolitycznym reakcjom poprzetoczeniowym

5. Choroba hemolityczna płodu i noworodka - Halina Seyfriedowa
5.1. Wprowadzenie
5.2. Badania diagnostyczne w ciąży
5.3. Choroba hemolityczna płodu i noworodka spowodowana przeciwciałami anty-RhD
5.4. Choroba hemolityczna płodu i noworodka spowodowana innymi przeciwciałami z układu Rh niż przeciwciała anty-D
5.5. Choroba hemolityczna noworodka spowodowana przeciwciałami anty-A lub anty-B z układu ABO
5.6. Choroba hemolityczna płodu i noworodka spowodowana przeciwciałami z układu Kell
5.7. Choroba hemolityczna płodu i noworodka spowodowana przeciwciałami do antygenów powszechnych

6. Immunoprofilaktyka konfliktu RhD - Halina Seyfriedowa
6.1. Immunoprofilaktyka konfliktu RhD po porodzie
6.2. Immunoprofilaktyka konfliktu RhD po poronieniu
6.3. Skuteczność immunoglobuliny anty-RhD stosowanej po porodzie
6.4. Immunoprofilaktyka konfliktu RhD w ciąży
6.5. Perspektywy immunoprofilaktyki

7. Metody analizy DNA w diagnostyce laboratoryjnej konfliktów serologicznych odpowiedzialnych za chorobę hemolityczną płodu i noworodka - Ewa Brojer, Agnieszka Orzińska
7.1. Przydatność metod molekularnych w diagnostyce konfliktów serologicznych
7.2. Badania DNA izolowanego z osocza matki – badania nieinwazyjne
7.3. Badania DNA izolowanego z amniocytów – badania inwazyjne

Bibliografia

Indeks

Copyright OINpharma 2010