Immunologia krwinek czerwonych – Grupy krwi

Immunologia krwinek czerwonych – Grupy krwi

Opis:

…„podręcznik, który stanowić będzie niezastąpione źródło wiedzy dla diagnostów laboratoryjnych, transfuzjologów i hematologów”…
z recenzji prof. dr hab. n. med. Bożeny Mariańskiej

Książka przedstawia nowoczesną wiedzę na temat antygenów układów grupowych, z charakterystyką poszczególnych układów, omawia zasady metod i testów serologicznych oraz technik biologii molekularnej. Zamieszczone liczne tabele i ryciny stanowią doskonałe uzupełnienie omawianych tematów, ułatwiające czytelnikowi korzystanie z książki.

Autorzy:

pod redakcją dr Jadwigi Fabijańskiej-Mitek

Cena: 33 PLN

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Krótka historia serologii grup krwi
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

2. Antygeny grup krwi
– Halina Seyfriedowa
2.1. Mianownictwo i klasyfikacja grup krwi
2.2. Znaczenie kliniczne układów grupowych związane z przetaczaniem krwi
2.3. Grupy krwi a choroby
2.4. Biologiczna rola grup krwi
2.5. Antygeny ukryte

3. Podstawy genetyki grup krwi
– Ewa Brojer

4. Układ grupowy ABO
– Jadwiga Fabijańska-Mitek
4.1. Antygeny układu ABO
4.2. Dziedziczenie antygenów układu ABO
4.3. Przeciwciała układu ABO
4.4. Rzadkie fenotypy w układzie ABO

5. Układ grupowy Rh i LW
– Halina Seyfriedowa
5.1. Nazewnictwo, klasyfikacja i budowa antygenów Rh
5.2. Fenotypy i genotypy Rh
5.3. Przeciwciała układu Rh
5.4. Układ grupowy LW (ICAM-4)

6. Układ grupowy Kell
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

7. Układ grupowy Kidd
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

8. Układ grupowy Duffy
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

9. Układ grupowy MNS
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

10. Układ grupowy P1 oraz układ i kolekcja GLOB
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

11. Układ grupowy Lewis
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

12. Układ grupowy Lutheran
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

13. Układ grupowy I
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

14. Inne układy grupowe: Diego, Yt, Xg, Scianna, Dombrock, Colton, Chido/Rogers, Gerbich, Cromer, Knops, Indian oraz OK, RAPH (MER2), JMH, GIL
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

15. Antygeny o bardzo dużej częstości występowania
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

16. Techniki i testy serologiczne
– Jadwiga Fabijańska-Mitek

17. Techniki biologii molekularnej
– Ewa Brojer

18. Zapewnienie jakości badań w serologii grup krwi
– Bogumiła Michalewska

Piśmiennictwo

Copyright OINpharma 2010