Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów

Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Książka adresowana przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i lekarzy specjalizujących się w hematologii, immunologii i transfuzjologii – odpowiednio – laboratoryjnej i klinicznej oraz dla lekarzy transplantologów, a także studentów analityki medycznej i medycyny, jak również wszystkich osób zainteresowanych tytułową problematyką.

Autorzy:

pod redakcją Jadwigi Fabijańskiej-Mitek i Jacka Nowaka

Cena: 35 PLN

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Antygeny transplantacyjne - Jadwiga Fabijańska-Mitek
1.1. Antygeny głównego układu zgodności tkankowej
1.2. Układ KIR
1.3. Słabe antygeny zgodności tkankowej
Jacek Nowak
1.4. Antygeny grupowe krwinek czerwonych

2. Nomenklatura i metody badania HLA - Jacek Nowak
2.1. Historyczne metody typowania HLA
2.2. Nomenklatura HLA
2.3. Polimorfizm HLA
2.4. Serologiczna metoda badania HLA
2.5. Metody badania HLA na poziomie DNA
2.6. Laboratoryjne procedury typowania HLA

3. Zgodność tkankowa w transplantacjach komórek krwiotwórczych - Jacek Nowak
3.1. Dziedziczenie HLA
3.2. Rodzeństwo chorego
3.3. Rodzice i dzieci chorego
3.4. Szeroka rodzina chorego
3.5. Odstępstwa od klasycznego schematu dziedziczenia HLA
3.6. Dziedziczenie HLA w populacji
3.7. Bloki haplotypowe

4. Dobór dawców komórek krwiotwórczych - Jacek Nowak
4.1. Czynniki wpływające na wynik transplantacji
4.2. Źródła komórek krwiotwórczych do przeszczepienia
4.3. Dobór dawcy rodzinnego spośród rodzeństwa
4.4. Dobór dawcy komórek krwiotwórczych spośród krewnych pierwszego stopnia (rodziców lub dzieci)
4.5. Dawcy niespokrewnieni
4.6. Całkowicie zgodny dawca w szerokiej rodzinie chorego
4.7. Kliniczne znaczenie niezgodności HLA w transplantacjach komórek krwiotwórczych
4.8. Analiza haplotypów w doborze częściowo niezgodnego dawcy niespokrewnionego
4.9. Substytucje aminokwasów w cząsteczce MHC
4.10. Substytucja aminokwasów w pozycji 116
4.11. Niezgodność w zakresie grupy ligandów KIR
4.12. Strategia doboru dawcy spośród dawców AB
4.13. Etniczne pochodzenie dawcy komórek krwiotwórczych
4.14. Opis przypadku

5. Krajowy i międzynarodowy system doboru dawców komórek krwiotwórczych - Jacek Nowak
5.1. Dostępność dawców w rejestrach
5.2. Procedury doboru dawcy komórek krwiotwórczych
5.3. Rozliczenia finansowe

6. Hematopoetyczny chimeryzm komórkowy po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych - Jadwiga Sawecka
6.1. Rodzaje hematopoetycznego chimeryzmu i znaczenie jego oceny
6.2. Metody oznaczania chimeryzmu

7. Zasady immunogenetycznego doboru przeszczepianych narządów - Barbara Piątosa
7.1. Grupa krwi
7.2. Antygeny zgodności tkankowej
7.3. Przesiewowe badania w celu wykrycia preformowanych przeciwciał
7.4. Próba krzyżowa

8. Metodyka wykrywania przeciwciał anty-HLA i wykonywania prób krzyżowych - Barbara Piątosa
8.1. Badania oparte na cytotoksyczności zależnej od dopełniacza
8.2. Testy cytometryczne
8.3. Testy fazy stałej
8.4. Wady i zalety testów
8.5. Interpretacja wyników testów

9. Niedokrwistości immunohemolityczne związane z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych - Jadwiga Fabijańska-Mitek
9.1. Mała niezgodność serologiczna
9.2. Duża niezgodność serologiczna
9.3. Wpływ niezgodności w układzie ABO między biorcą i dawcą na inne oprócz hemolizy powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych
9.4. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne
9.5 Badania serologiczne związane z transplantacją komórek krwiotwórczych

10. Immunologiczna hemoliza po transplantacjach narządów - Jadwiga Fabijańska-Mitek

11. Składniki krwi stosowane w leczeniu biorców komórek krwiotwórczych i biorców narządów - Jolanta Antoniewicz-Papis
11.1. Składniki krwi stosowane u biorców komórek krwiotwórczych
11.2. Składniki krwi stosowane u biorców narządów

Indeks

Copyright OINpharma 2010