Czynniki zakaźne przenoszone przez krew

Czynniki zakaźne przenoszone przez krew

Opis:

NAKŁAD WYCZERPANY

Kolejny tom serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego. Książka przedstawia wyniki wieloletnich badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych, które doprowadziły do obecnego, wysokiego stanu bezpieczeństwa przetoczeń krwi, jej składników i preparatów z niej wytwarzanych. Omówione zostały aktualnie stosowane metody i zasady postępowania, które sprawiają, że przetoczenia są bezpieczne jak nigdy dotąd. Autorzy zwracają także uwagę na ograniczenia stosowanych metod, potencjalnie nowe zagrożenia, sposoby ich oceny, obserwacji i możliwe rozwiązania.

Autorzy:

pod redakcją Ewy Brojer

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Ogólna charakterystyka czynników zakaźnych istotnych w transfuzjologii i metod ograniczania ryzyka zakażeń drogą przetoczenia krwi lub jej składników - Ewa Brojer

2. Wirusy przenoszone przez krew – rys historyczny, podstawy decyzji o wykonywaniu badań u krwiodawców - Halina Seyfriedowa
2.1. Historia badań związku czynników zakaźnych z transfuzją
2.2. Historia odkrycia i diagnostyki wirusa zapalenia wątroby typu B
2.3. Historia odkrycia i diagnostyki wirusa zapalenia wątroby typu C
2.4. Historia odkrycia i diagnostyki wirusa upośledzenia odporności HIV

3. Wirusy zapalenia wątroby – biologia, epidemiologia i diagnostyka - Ewa Brojer
3.1. Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
3.2. Wirus zapalenia wątroby typu delta (HDV)
3.3. Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
3.4. Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)
3.5. Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV)

4. Retrowirusy – biologia, epidemiologia i diagnostyka - Piotr Grabarczyk
4.1. Ludzki wirus niedoboru (upośledzenia) odporności HIV-1
4.2. Ludzkie wirusy białaczki z komórek T typu I i II (HTLV-I i II)

5. Serologiczne metody wirusologicznych badań przeglądowych i weryfikacyjnych u krwiodawców - Maria Mikulska
5.1. Testy immunoenzymatyczne – zasada działania
5.2. Test ELISA
5.3. Inne testy należące do grupy testów opartych na fazie stałej
5.4. Jakimi parametrami powinien charakteryzować się dobry test do badań antygenów lub przeciwciał czynników zakaźnych?
5.5. Testy potwierdzenia i testy uzupełniające
5.6. Testy neutralizacji
5.7. Algorytmy badań przeglądowych i weryfikacyjnych
5.8. Kontrola jakości w badaniach wirusologicznych

6. Molekularne metody wirusologicznych badań przeglądowych i weryfikacyjnych u krwiodawców - Ewa Brojer
6.1. Cel i historia wprowadzenia wirusologicznych badań molekularnych
6.2. Badania „puli osocza”
6.3. Badania przeglądowe pojedynczych donacji
6.4. Skala i wyniki przeglądowych badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej w Polsce i na świecie
6.4. Metody analizy kwasów nukleinowych stosowane do badań czynników przenoszonych przez krew
6.6. Izolacja kwasów nukleinowych czynników zakaźnych
6.7. Reakcja łańcuchowa polimerazy
6.8. Amplifikacja przez transkrypcję
6.9. Ogólne zasady organizacji pracowni biologii molekularnej i pobierania materiału do badań RNA i DNA

7. Ludzki parvowirus B19 i jego warianty - Piotr Grabarczyk

8. Wirusy Hermes - Piotr Grabarczyk
8.1. Wirus Epsteina-Barr
8.2. Wirus cytomegalii
8.4. Wirus mięsaka Kaposiego

9. Powikłania bakteryjne, związane z transfuzją krwi i metody ich zapobiegania - Alicja Pawińska, Jolanta Antoniewicz-Papis
9.1. Epidemiologia
9.2. Czynniki wpływające na ciężkość potransfuzyjnych powikłań infekcyjnych
9.3. Drobnoustroje zanieczyszczające krew i jej składniki
9.4. Drobnoustroje zanieczyszczające koncentraty krwinek czerwonych – KKCz
9.5. Drobnoustroje zanieczyszczające koncentrat krwinek płytkowych – KKP
9.6. Osocze świeżo mrożone – ryzyko skażenia bakteryjnego
9.7. Bakteriologiczne badanie składników krwi
9.8. Metody przesiewowych badań bakteriologicznych we krwi i jej składnikach
9.9. Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym, związanym z transfuzją

10. Choroby powodowane przez pierwotniaki - Halina Seyfriedowa
10.1. Malaria
10.2. Choroba Chagasa
10.3. Babezjoza
10.4. Toksoplazmoza
10.5. Leiszmanioza

11. Nowo pojawiające się czynniki zakaźne - Halina Seyfriedowa
11.1. Koronawirus SARS-CoV
11.2. Wirus Zachodniego Nilu
11.3. Wirus ptasiej grypy A – H5N1
11.4. Wirusy podejrzane o związek z zapaleniem wątroby
11.5. Wirusy podejrzane o związek z przetaczaniem krwi

12. Choroby prionowe – biologia i ryzyko przenoszenia przez krew - Halina Seyfriedowa
12.1. Historia odkrycia prionów – ich budowa i właściwości
12.2. Choroby wywoływane przez patologiczne priony
12.3. Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba vCJD
12.4. Strategia zapobiegania poprzetoczeniowemu vCJD
12.5. Wykrywanie patologicznych prionów
12.6. Zapobieganie przeniesienia vCJD przez składniki krwi i produkty krwiopochodne

13. Leukoredukcja i inaktywacja jako metody ograniczenia przenoszenia czynników zakaźnych przez krew - Jolanta Antoniewicz-Papis, Elżbieta Lachert
13.1. Wstęp
13.2. Leukoredukcja
13.3. Zasada działania i różne konstrukcje filtrów
13.4. Udział leukoredukcji w ograniczaniu ryzyka przeniesienia zakażeń przez przetoczenie
13.5. Rola leukoredukcji w usuwaniu prionów

14. Inaktywacja czynników zakaźnych w produktach krwiopochodnych i składnikach krwi - Elżbieta Lachert, Jolanta Antoniewicz-Papis
14.1. Ocena metod inaktywacji
14.2. Charakterystyka metod inaktywacji i rozdziału czynników zakaźnych w produktach krwiopochodnych
14.3. Metody inaktywacji czynników zakaźnych w składnikach krwi

15. Diagnostyka kiły - Alicja Pawińska
15.1. Krętek blady – Treponema pallium
15.2. Odpowiedź serologiczna w zakażeniu Treponema pallium
15.3. Wykrywanie zakażenia Treponema pallium u dawców
15.4. Ryzyko przeniesienia zakażenia kiłą
15.5. Wykonywanie badań przesiewowych u dawców w kierunku zakażenia innymi bakteriami

Piśmiennictwo

Indeks

Copyright OINpharma 2010