Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia

Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia

Opis:

Książka przygotowana przez specjalistów o dużym doświadczeniu w pracy naukowej i klinicznej w zakresie chorób układu krążenia. Przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej epidemiologii chorób układu krążenia w Polsce, patogenezy miażdżycy, czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, roli śródbłonka w homeostazie naczyniowej, roli układu neurohormonalnego serca oraz podstaw genetycznych chorób układu krążenia. Przyswojenie tej wiedzy jest niezbędne do zrozumienia celu i wyboru odpowiednich metod diagnostyki laboratoryjnej, których rola kliniczna w ostatnich latach gwałtownie rośnie. W rozdziałach poświęconych diagnostyce znajduje się omówienie biochemicznych markerów kardiologicznych, zastosowanie biomarkerów w ostrych stanach kardiologicznych, jak również niezbędne uzupełnienie problematyki diagnostyki kardiologicznej o ocenę czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Zrozumienie prezentowanych informacji ułatwiają liczne ryciny i tabele. Książka zwiera także indeks haseł.

Jest cenną pozycją Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego, niezbędną w kształceniu diagnostów rozpoczynających pracę zawodową, jak i w kształceniu ustawicznym.

Autorzy:

pod red. Dariusza Sitkiewicza

Cena: 35PLN brutto

Zamów:

Formularz zamówienia: pobierz plik

Do ceny nalezy doliczyć koszt wysyłki za zaliczeniem pocztowym.
Zamówienie prosimy przesłać faxem, emailem lub bezpośrednio skontaktować się z nami:

OINPHARMA Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel: (022) 578 00 01, 578 00 12, 578 00 00, 578 00 10
fax: (022) 632 25 82
email: biuro@oinpharma.pl

Spis treści:

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

1. Epidemiologia chorób układu krążenia w Polsce – Grażyna Broda
1.1. Próby rozwiązania problemu pandemii chorób układu krążenia na forum międzynarodowym i ogólnopolskim
1.2. Czynniki ryzyka
1.3. Realizacja zasad prewencji chorób układu krążenia na poziomie populacji przez lekarzy podstawowej opieki medycznej
1.4. Chorobowość

2. Patogeneza miażdżycy – Grażyna Nowicka, Marek Naruszewicz
2.1. Dysfunkcja śródbłonka
2.2. Nacieczenie tłuszczowe
2.3. Blaszka miażdżycowa
2.4. Stabilność i niestabilność blaszki miażdżycowej
2.5. Antyaterogenne działanie HDL

3. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca – Grażyna Nowicka, Marek Naruszewicz
3.1. Nadciśnienie tętnicze
3.2. Profil lipoprotein osocza
3.3. LDL – lipoproteiny o niskiej gęstości
3.4. HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości
3.5. Lipoproteiny bogate w triglicerydy
3.6. Lipoproteina a
3.7. Otyłość
3.8. Cukrzyca
3.9. Hiperhomocysteinemia
3.10. Aktywne i bierne palenie tytoniu

4. Rola śródbłonka w homeostazie naczyniowej – Jadwiga Janas, Dariusz Sitkiewicz
4.1. Prawidłowa funkcja śródbłonka
4.2. Dysfunkcja śródbłonka
4.3. Badanie funkcji śródbłonka

5. Mechanizmy niewydolności krążenia – rola układu neurohormonalnego serca – Tomasz Zieliński, Tomasz Rywik
5.1. Znaczenie układów neurohormonalnych w patogenezie niewydolności serca
5.2. Układ renina – angiotensyna – aldosteron
5.3. Układ adrenergiczny
5.4. Argininowazopresyna
5.5. Peptytdy natriuretyczne
5.6. Endoteliny
5.7. Cytokiny

6. Podstawy genetyczne chorób układu krążeniaMałgorzata Szperl
6.1. Kardiomiopatie i zaburzenia rytmu
6.2. Genetyka nadciśnienia tętniczego
6.3. Molekularne podstawy niewydolności serca

7. Biochemiczne markery kardiologiczne – Danuta Gaździk, Dariusz Sitkiewicz
7.1. Mechanizm uwalniania białek z kardiomiocytów
7.2. Markery martwicy kardiomiocytów
7.3. Markery destabilizacji blaszki miażdżycowej
7.4. Markery uszkodzenia blaszki miażdżycowej
7.5. Markery niedokrwienia

8. Zastosowanie biomarkerów w ostrych stanach kardiologicznych – zalety i ograniczenia sercowych troponin, mózgowego peptydu natriuretycznego i białka C-reaktywnego – Sebastian Stec, Paweł Ptaszyński
8.1. Sercowe troponiny I (cTnI) i T (cTnT)
8.2. Białko C-reaktywne
8.3. BNP/NT-pro-BNP

9. Badania laboratoryjne w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca – Grażyna Nowicka
9.1. Badania podstawowe
9.2. Badania dodatkowe
9.3. Inne markery ryzyka choroby niedokrwiennej serca
9.4. Genetyczne markery ryzyka miażdżycy

10. Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – Małgorzata Bednarska-Makaruk
10.1. Lipidy i lipoproteiny osocza
10.2. Hiperlipidemie
10.3. Diagnostyka laboratoryjna hiperlipidemii
10.4. Docelowe stężenia lipidów i lipoprotein w czasie leczenia
10.5. Badania kontrolne w czasie leczenia lekami hipolipemicznymi

11. Biomarkery niewydolności serca – Dariusz Sitkiewicz
11.1. Peptydy natriuretyczne; struktura, synteza i mechanizm działania
11.2. Kliniczne znaczenie peptydów natriuretycznych
11.3. Steroidy kardiotoniczne (kardenolidy)
11.4. Cytokiny

Indeks

Copyright OINpharma 2010