Badania i rozwój

 • Walidacja metod analitycznych

  termin: 7-8 MARZEC 2011

  Seminarium przeznaczone jest dla Pracowników:
  - Działów Kontroli Jakości
  - Działów Zapewnienia Jakości
  - Działów Badawczo-Rozwojowych
  - Osób powołanych do zespołów ds. walidacji
  - Pracowników produkcji

  koszt: 2700 PLN netto
 • Podstawy badań klinicznych dla CTA/Junior CRA/Działów Medical i Regulatory

  termin: 18 MARZEC 2011

  Doskonałe szkolenie dla osób chcących związać swą przyszłość z Badaniami Klinicznymi. Program obejmuje najważniejsze zagadnienia niezbędne do rozpoczęcia pracy na stanowiskach CTA / Junior CRA/Działów Medical i Regulatory
  Wzięcie udziału w szkoleniu gwarantuje zdobycie najistotniejszej z punktu widzenia przyszłego Monitora wiedzy o badaniach klinicznych i warunkach ich prowadzenia i monitorowania w polskich realiach. Wiedza i zdolności dydaktyczne prowadzącej (wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu badań klinicznych i prowadzeniu różnych projektów badawczych) gwarantują najwyższą jakość szkolenia.

  koszt: 800 PLN netto
 • Aktualizacja wymagań GMP 2011 – Walidacja i Konserwacja Systemów Komputerowych

  termin: 31 MARZEC 2011

  Aktualizacja wymagań GMP 2011 – Walidacja i Konserwacja Systemów Skomputeryzowanych

  Na początku stycznia br.  na stronach Eudralex opublikowano zaktualizowane wymagania GMP:
  Rozdział 4 Dokumentacja
  Aneks 11 Systemy skomputeryzowane
  Przepisy te wchodzą w życie od 30 czerwca 2011- warto się z nimi zapoznać.

  Warsztaty przeznaczone są dla Pracowników:
  - Działów IT
  - Zespołów Walidacyjnych
  - Działów Kontroli Jakości
  - Działów Zapewnienia Jakości
  - Działów Badawczo-Rozwojowych
  - Pracowników produkcji
  - Użytkowników systemów zautomatyzowanych
  - Dostawców systemów

  koszt: 1400 PLN netto
 • Chemometria w pigułce, czyli o chemometrii w farmacji

  Program szkolenia:
  1. Idea planowania i optymalizacji eksperymentu w badaniach farmaceutycznych
  2. Eksploracja wielowymiarowych danych eksperymentalnych
  3. Wprowadzenie do wieloparametrowej kalibracji
  4. Modele klasyfikacyjne/dyskryminacyjne. Aspekty użycia modeli na
  potrzeby diagnostyki i kontroli procesów farmaceutycznych
  5. Zastosowania spektroskopii w bliskiej podczerwieni i chemometrii
  w przemyśle farmaceutycznym
  6. Chemometria w badaniach proteomicznych i metabolomicznych

  koszt: 1100 PLN NETTO

OINPHARMA

OINPHARMA jest członkiem - założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Nasza pionierska inicjatywa - Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania działa od 1995 roku.
W 1998 roku uzyskała zaświadczenie nr 110/K/98 o wpisie do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Prawo farmaceutyczne (EU, polskie, międzynarodowe)
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Kliniczna
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Regulatory Affairs
 • Prawo patentowe
 • Marketing farmaceutyczny

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych OINpharma

Copyright OINpharma 2010