Członek - założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

  Spełniamy wymagania SUS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych na rok 2012

Szkoła Dobrej Praktyki Wytwarzania (GCP) od 1995 roku
Statut Szkoły Dobrej Praktyki Wytwarzania

Wpis do ewidencji szkół i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez m. st. Warszawa, zaświadczenie nr 110/K/98

Wpis do ewidencji pod numerem 613K.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Mazowsze pod numerem 2.14/0016/2011
Wszystkie szkolenia  mogą być zatem finansowane (bezpłatne) z funduszy WUP, dla osób bezrobotnych. Dodatkowe informacje: http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=720545892 
 

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych
wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu

Copyright OINpharma 2010