Studia podyplomowe Marketing Farmaceutyczny

Wspólnie z Partnerem Merytorycznym  Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału w wiosennej edycji studiów podyplomowych na kierunku MARKETING FARMACEUTYCZNY. Zapraszamy do zapisów.

 
Adresaci:
Studia podyplomowe skierowane są przede do osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w firmach farmaceutycznych w działach marketingu i sprzedaży, jak również do osób rozwojem swojej kariery na stanowisku Product Managera, jak i reprezentantów medycznych i farmaceutycznych, których aspiracje i ścieżka rozwoju zawodowego podąża w tym właśnie kierunku.
Absolwenci studiów podyplomowych – Marketing farmaceutyczny – nabędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale dzięki warsztatom będą mogli prześledzić procesy marketingowe i sprzedażowe produktami farmaceutycznymi i aktywnie w nich uczestniczyć.
Studnia podyplomowe Marketing Farmaceutyczny to kierunek którego kluczowym założeniem jest praktyczne podejście do zagadnień związanych z działaniami oraz rolą i zadaniami kadry menedżerskiej pracującej w firmach farmaceutycznych.Wykładowcy Akademii Product Managera to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy w działach marketingu i sprzedaży ze sprawdzonymi umiejętnościami trenerskimi.
Program Studiów podyplomowych ma za zadanie merytoryczne wsparcie kandydatów lub osób już pracujących w firmach farmaceutycznych. Zajęcia obejmują swym zasięgiem zarówno umiejętności „twarde” – związane z zastosowaniem konkretnych technik i narzędzi – oraz umiejętności „miękkie” obejmujące pełnienie ról twórcy, orędownika idei, eksperta kategorii, lidera zespołu.
Program i omawiane zagadnienia z dziedziny Marketingu, Sprzedaży, Finansów, Prawa Farmaceutycznego, Zarządzania i Informatyki – zostały tak pomyślane i skonstruowane, aby ukończenie kierunku Marketing Farmaceutyczny w możliwie najszerszy sposób przygotowywało i utrwalało umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów na stanowiskach w firmach farmaceutycznych.
Jesteśmy przekonani, że absolwenci Studiów podyplomowych Marketing Farmaceutyczny będą postrzegani jako atrakcyjni pracownicy dla kadry zarządzającej sektora farmaceutycznego i dlatego ten właśnie kierunek to dla Państwa świetna inwestycja w siebie i własną karierę zawodową.

Atuty kierunku:

 • Wykładowcami są eksperci praktycy w zakresie przygotowania i prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych
 • Możliwość poznania praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu farmaceutycznego
 • Zdobycie / poszerzenie wiedzy niezbędnej podczas aplikowania na stanowiska pracy w firmach farmaceutycznych / medycznych

Program studiów podyplomowych:

 1. Program studiów składa się z dwóch zasadniczych bloków tematycznych, które prowadzą słuchaczy przez kolejne etapy rozwoju umiejętności planowania marketingowego niezbędnego przy realizacji przedsięwzięć związanych z pracą w firmach farmaceutycznych.
 2. Bloki wykładowe mają zarówno charakter teoretyczny (podstawy makro i mikroekonomii, polityka państwa w zakresie prod. Leczniczych, innowacyjność, etyka ) oraz praktyczną (analizy i badania marketingowe w farmacji, tworzenie planu marketingowego, segmentacja rynku, tworzenie budżetu, zarządzanie markę, dystrybucja, sztuka prezentacji, rekrutacja, case study )
 3. Część pierwsza ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w specyfikę rynku farmaceutycznego i podmiotów działających na tym rynku, umożliwić zrozumienie podstawowych pojęć i nomenklatury oraz uzupełnić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania i regulacji rynku farmaceutycznego w Polsce i Unii Europejskiej.
 4. Część druga ma za zadanie przekazać praktyczne umiejętności związane ze wszystkimi etapami prac, programów i projektów realizowanych przez działy marketingu i sprzedaży w firmach farmaceutycznych
 5. Oprócz wykładów dominującą formą edukacyjną będą warsztaty i ćwiczenia. Wiedza związana z praktycznymi aspektami funkcjonowania korporacji farmaceutycznych jak i mniejszych niezależnych podmiotów na rynku ma niewielkie odzwierciedlenie w literaturze, dlatego też jako wykładowców prowadzących zajęcia seminaryjne zatrudniono praktyków z szerokim doświadczeniem w pracy w firmach farmaceutycznych jak i ekspertów z wieloletnim stażem we wdrażaniu rozwiązań marketingowych i sprzedażowych w różnych spokrewnionych z farmacją branżach
 6. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności związane z:
  • Zarządzaniem różnymi kategoriami leków OTC/ RX / suplementami diety na rynku produktów farmaceutycznych;
  • Skutecznym i efektywnym planowaniem działań marketingowych na podstawie danych rynkowych oraz uzyskanych od środowiska lekarskiego / aptekarskiego / opinion liderów
  • Planowaniem, i prowadzeniem działań marketingowych dla wszelkich produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku farmaceutycznego
  • Efektywnym zarządzaniem pracą działów marketingu i sprzedaży.
  • Motywowaniem, komunikowaniem i kierowaniem zarówno małymi jak i średnimi zespołami w firmach farmaceutycznych
  • Współpracą oraz prowadzeniem negocjacji z otoczeniem branży farmaceutycznej
  • (w tym uwzględniając: lekarzy, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia, GIF);

  • Świadomością ciążącą na pracownikach firm farmaceutycznych, odpowiedzialnością etyczną i społeczną niezbędną w pracy na rzecz firm farmaceutycznych / medycznych / biotechnologicznych.
  • Wykorzystywaniem i efektywnym posługiwanie się nowoczesnymi technologiami(e-marketing, e-detailing, CLM),wspierającymi działalność firm farmaceutycznych.

Elementy programu:

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Podstawy mikroekonomii
 3. Marketing farmaceutyczny
 4. Marketing farmaceutyczny a branża farmaceutyczna
 5. Techniki przywódcze pracy w zespole
 6. Sztuka komunikacji / prezentacji
 7. Polityka państwa polskiego w zakresie produktów leczniczych
 8. Marketing farmaceutyczny i apteczny
 9. System ochrony zdrowia w Polsce na tle krajów UE
 10. Techniki budżetowania – budżetowanie w farmacji
 11. Segmentacja rynku farmaceutycznego
 12. Techniki prowadzenia negocjacji / sprzedaży
 13. Podstawy badań klinicznych
 14. Budowanie lojalności klientów
 15. Innowacyjność na rynku farmaceutycznym
 16. Farmakologia – podstawy
 17. Zarządzanie w dziale sprzedaży
 18. Zarządzanie marką – Brand Management
 19. Badania i analizy marketingowe
 20. Komunikacja marketingowa w farmacji
 21. Etyka w biznesie farmaceutycznym
 22. Strategie cenowe
 23. Rekrutacja w branży farmaceutycznej
 24. E-marketing farmaceutyczny

Forma zajęć:

 • wykłady i prezentacje multimedialne
 • zajęcia z ekspertami
 • warsztaty
 • ćwiczenia

Warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich bloków tematycznych w formie testu pisemnego (zaliczenia cząstkowe).

Termin studiów:

Rozpoczęcie: wrzesień/ październik 2012
Dwa semestry – zjazdy co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, godz. 9.00-16.00
 

Opłaty:

Koszt Studiów Podyplomowych
I wariant    4.600 PLN / 2 semestry (przy jednorazowej wpłacie przed rozpoczęciem studiów)
II wariant: 4.900 zł (2 x 2.450 zł) – semestralna

Wpisowe: 250 zł

UWAGA! Przy zapisie na studia do końca marca 2012 będzie obowiązywać cena promocyjna:

 • 3980,00 zł (1 wpłata) – całościowa opłata
 • 4200,00 zł (2 x 2.100 zł) – semestralna

Kadra:

Specjaliści – praktycy z zakresu marketingu i sprzedaży w branży farmaceutycznej
(szczegółowe informacje dostępne pod numerem 22 578 00 11 lub olga.michalska@oinpharma.pl )

Kontakt w sprawie rekrutacji:

OINpharma Sp. z o.o. 
tel. 22 578 00 09
e-mail: olga.michalska@oinpharma.pl
e-mail: biuro@oinpharma.pl 
lub
Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

http://www.kaweczynska.pl/index.php/centrum-ksztalcenia-ustawicznego/kierunki-studiow-podyplomowych/wydzial-menedzerski/206-marketing-farmaceutyczny 

Bogate doświadczenie partnerów w projektach edukacyjnych jest gwarancją wysokiej jakości studiów MARKETING FARMACEUTYCZNY.

Copyright OINpharma 2010